Kinderen en jongeren

Proefles á 30 minuten € 10.

30 minuten per week € 69 per maand.*
45 minuten per week € 104 per maand.*
60 minuten per week € 138 per maand.*

45 minuten per 2 weken € 52 per maand.*
60 minuten per 2 weken € 69 per maand.*

Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio Noord-Holland. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats, tenzij het inhaallessen betreft.
Muziekonderwijs voor kinderen en jongeren onder de 21 jaar is vrijgesteld van BTW.

*Kinderen die bij Michael von Villiez muziekles nemen, komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 400 euro per schooljaar van het Jongerencultuurfonds. Voorwaarden.